DZIEWULSKA, KAROLINA. 2010. „NAUKOWE KOŁO MISJOLOGÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009”. Annales Missiologici Posnanienses 17 (grudzień):196-202. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7942.