Mich, K. A. (1) „Ruch misyjny wśród młodzieży akademickiej w okresie międzywojennym w ówczesnej refleksji teologicznej”, Annales Missiologici Posnanienses, 0(22), s. 115-133. doi: 10.14746/amp.2017.22.9.