Jabłoński, F. (1) „VI Generalne Zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickich Misjologów – Tajlandia (Pattaya), 10-15 lipca 2017 r.”, Annales Missiologici Posnanienses, 0(22), s. 173-176. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/11389 (Udostępniono: 26czerwiec2022).