Mich, K. A. (1) „Doświadczenie misyjne w Kibeho”, Annales Missiologici Posnanienses, 0(22), s. 179-180. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/11392 (Udostępniono: 29czerwiec2022).