Miśkowiec, A. (2014) „Znaczenie kultury w dziele ewangelizacji”, Annales Missiologici Posnanienses, (19), s. 181-201. doi: 10.14746/amp.2014.19.8.