Wrzos, M. (2014) „Przeobrażenia funkcji wydawniczych polskiego czasopiśmiennictwa misyjnego”, Annales Missiologici Posnanienses, (19), s. 203-226. doi: 10.14746/amp.2014.19.9.