Puchała, K. (2014) „Dwanaście lat Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki”, Annales Missiologici Posnanienses, 19, s. 227–232. doi: 10.14746/amp.2014.19.10.