Ząbek, M. (2014) „Bogusław Dąbrowski OFMConv, Specyfika ewangelizacji inkulturacyjnej grupy etnicznej Baganda na przykładzie diecezji Kasana-Luweero, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, ss. 304.”, Annales Missiologici Posnanienses, (19), s. 245-246. doi: 10.14746/amp.2014.19.14.