Lemekh, P. i Osadnik, P. (2014) „Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 25-26 września 2014”, Annales Missiologici Posnanienses, 19, s. 271–276. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/1551 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).