Wrzos, M. (2019) „Teologiczne i świeckie znaczenia pojęcia misje w polskich nowych mediach Ich przeobrażenia w czasie”, Annales Missiologici Posnanienses, 23, s. 76–92. doi: 10.14746/amp.2018.23.5.