Krauze, Łukasz (2019) „Misja ewangelisty w protestantyzmie anglosaskim”, Annales Missiologici Posnanienses, 0(23), s. 121-132. doi: 10.14746/amp.2018.23.8.