Wachowiak, A. (2019) „Sprawozdanie z sympozjum «Akademicki Ruch Misyjny. Wczoraj – dziś – jutro»”, Annales Missiologici Posnanienses, 23, s. 209. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/17313 (Udostępniono: 4 marzec 2024).