Grzegorz Adamiak (2019) „Kościół katolicki na Islandii do roku 1264”, Annales Missiologici Posnanienses, (24), s. 41-57. doi: 10.14746/amp.2019.24.3.