Zofia Kaczmarek (2019) „Misyjny wymiar duchowości Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus”, Annales Missiologici Posnanienses, 24, s. 75–83. doi: 10.14746/amp.2019.24.5.