Adamiak, G. (2020) „Misyjne nauczanie Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski”, Annales Missiologici Posnanienses, (25), s. 35–56. doi: 10.14746/amp.2020.25.3.