Tomaszewski, J. (2020) „Populizm religijno-polityczny Eva Moralesa wyzwaniem dla Kościoła katolickiego”, Annales Missiologici Posnanienses, 25, s. 71–84. doi: 10.14746/amp.2020.25.5.