Zborowski, M. (2020) „Siedem cech charakteryzujących nową ewangelizację”, Annales Missiologici Posnanienses, 25, s. 57–69. doi: 10.14746/amp.2020.25.4.