Mrówka, A. (2020) „Od ateizmu do teizmu poprzez krytykę «pięciu dróg» św. Tomasza w świetle myśli Antony’ego Flewa”, Annales Missiologici Posnanienses, 25, s. 85–102. doi: 10.14746/amp.2020.25.6.