Nadstazik, L. (2020) „Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej (AKM) w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019”, Annales Missiologici Posnanienses, (25), s. 201-203. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26424 (Udostępniono: 1lipiec2022).