Adamiak, G. (2021) „Inspiracje dla misyjnej działalności Kościoła w encyklikach Benedykta XVI”, Annales Missiologici Posnanienses, 26, s. 41–59. doi: 10.14746/amp.2021.26.3.