Różański, J. (2021) „Kościół wobec tzw. kryzysu anglofońskiego w Kamerunie”, Annales Missiologici Posnanienses, 26, s. 77–97. doi: 10.14746/amp.2021.26.5.