Różański, J. (2023) „Początki misji kameruńskich w kleszczach polityki kolonialnej”, Annales Missiologici Posnanienses, 27, s. 47–64. doi: 10.14746/amp.2022.27.3.