Nellas, S. (2023) „Przekształcanie głosów osób wykluczonych z globalnego świata”, Annales Missiologici Posnanienses, 28, s. 7–28. doi: 10.14746/amp.2023.28.1.