Adamiak, G. (2023) „Działalność misyjna Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej”, Annales Missiologici Posnanienses, 28, s. 29–44. doi: 10.14746/amp.2023.28.2.