Wasiutyńska, K. (2023) „Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich – dokument KEP z 2022 r. na tle wcześniejszych wypowiedzi Kościoła”, Annales Missiologici Posnanienses, 28, s. 45–57. doi: 10.14746/amp.2023.28.3.