Sprutta , J. (2023) „Wokół chrztu Rusi Kijowskiej do czasów Włodzimierza I Wielkiego”, Annales Missiologici Posnanienses, 28, s. 77–88. doi: 10.14746/amp.2023.28.5.