Różański, J. (2023) „Nowe czasopismo naukowe: Libertas Religiosa. Studium interdyscyplinarne wolności religijnej. T. 1 (2022). Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej w Warszawie”, Annales Missiologici Posnanienses, 28, s. 91–96. doi: 10.14746/amp.2023.28.6.