Piasecki, P. (2023) „Misjonarze męczennicy a wolność religijna, Warszawa 2023 (ss. 186, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie)”, Annales Missiologici Posnanienses, 28, s. 97–99. doi: 10.14746/amp.2023.28.7.