Pawłowski, Z. (2015) „Pomoc dla misyjnych ośrodków medycznych na tle globalnej ochrony zdrowia”, Annales Missiologici Posnanienses, 20, s. 55–69. doi: 10.14746/amp.2015.20.5.