Jelonek, M., Gadzińska, J. i Gadziński, J. (2015) „Trąd i jego postrzeganie na przestrzeni dziejów”, Annales Missiologici Posnanienses, 20, s. 71–88. doi: 10.14746/amp.2015.20.6.