Surma, K. (2015) „Misyjny charakter edukacji. Edukacja w Ugandzie”, Annales Missiologici Posnanienses, 20, s. 89–106. doi: 10.14746/amp.2015.20.7.