Duda, J. (2015) „Prawda jako fundament nauczania misyjnego w Protreptikos Klemensa Aleksandryjskiego”, Annales Missiologici Posnanienses, (20), s. 137-149. doi: 10.14746/amp.2015.20.9.