Mich, K. A. (2015) „Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2013/2014”, Annales Missiologici Posnanienses, (20), s. 253-256. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/5682 (Udostępniono: 26czerwiec2022).