Mich, K. A. (2015) „Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2014/2015”, Annales Missiologici Posnanienses, 20, s. 257–260. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/5684 (Udostępniono: 30 styczeń 2023).