Lendzion, K. (2016) „Prawo dzieci do edukacji a jakość nauczania w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie Madagaskaru”, Annales Missiologici Posnanienses, 21, s. 169–182. doi: 10.14746/amp.2016.21.9.