Mich, K. (2016) „Wolontariat misyjny na przykładzie doświadczeń misyjnych Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu – turystyka religijna czy świadectwo wiary?”, Annales Missiologici Posnanienses, 21, s. 195–207. doi: 10.14746/amp.2016.21.11.