Danieluk, R. (2016) „Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015”., Annales Missiologici Posnanienses, 21, s. 221–224. doi: 10.14746/amp.2016.21.13.