Janiec-Palczewska, J. (2016) „Kalendarium działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Misssio w okresie od sierpnia 2015 roku do lipca 2016 roku”, Annales Missiologici Posnanienses, 21, s. 245–249. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7770 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).