KLUJ, W. (2007) „Duchowość misyjna. Między „Ad gentes" a „Redemptoris missio"”, Annales Missiologici Posnanienses, (15), s. 19-36. doi: 10.14746/amp.2006.15.02.