SAKOWICZ, E. (2007) „Najświętsza Maryja Panna - Matka Kościoła w Azji”, Annales Missiologici Posnanienses, (15), s. 115-122. doi: 10.14746/amp.2006.15.08.