MIOTK, A. (2007) „Wczesna ewangelizacja Meksyku i Ameryki Północnej”, Annales Missiologici Posnanienses, (15), s. 123-160. doi: 10.14746/amp.2006.15.09.