ATŁAS, T. (2006) „Katolicka odnowa charyzmatyczna w Republice Konga”, Annales Missiologici Posnanienses, 15, s. 161–175. doi: 10.14746/amp.2006.15.10.