FĄS, L. (2007) „Misyjne zaangażowanie młodzieży polskiej okresu międzywojennego (1918-1939)”, Annales Missiologici Posnanienses, (15), s. 237-250. doi: 10.14746/amp.2006.15.15.