BASAŁAJ, M. (2008) „Misje w nauczaniu papieży Benedykta XV i Piusa XI”, Annales Missiologici Posnanienses, (16), s. 55-68. doi: 10.14746/amp.2008.16.05.