ATŁAS, T. (2008) „Posługa i współpraca misyjna w świetle encykliki Deus caritas est”, Annales Missiologici Posnanienses, (16), s. 69-76. doi: 10.14746/amp.2008.16.06.