SZYPKE, O. (2008) „Wyzwania ewangelizacji w realizacji uświęcającego zadania Kościoła. Wokół przemówień Jana Pawła II wygłoszonych w Ameryce Łacińskiej”, Annales Missiologici Posnanienses, 16, s. 119–140. doi: 10.14746/amp.2008.16.08.