KWIATKOWSKA, W. (2008) „Obraz kobiety na polskojęzycznych portalach internetowych o tematyce muzułmańsko-arabskiej”, Annales Missiologici Posnanienses, 16, s. 175–186. doi: 10.14746/amp.2008.16.10.