KURKOWIAK, A. (2008) „Wkład polskiego duchowieństwa w rozwój Kościoła katolickiego w Kazachstanie”, Annales Missiologici Posnanienses, 16, s. 187–200. doi: 10.14746/amp.2008.16.11.