BANULSKA, M. (2008) „Stosunek Jana Pawła II do kultury kraju katolickiego na przykładzie Polski”, Annales Missiologici Posnanienses, (16), s. 229-238. doi: 10.14746/amp.2008.16.15.