BANULSKA, M. (2008) „Stosunek Jana Pawła II do kultury kraju katolickiego na przykładzie Polski”, Annales Missiologici Posnanienses, 16, s. 229–238. doi: 10.14746/amp.2008.16.15.